Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie – II etap Część I Drogowa. Część II Ciąg pieszy

» Opis zapytania

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Plac Zwycięstwa II etap, który składa się z:

Część I Drogowa

- przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zatoki autobusowej
- wykonanie odwodnienia
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy
- wykonanie oznakowania zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.
Część II Ciąg pieszy
- przebudowa ciągów pieszych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych wokoło ulicy Plac Zwycięstwa długości ok 150m, wraz z przebudową chodników i murów oporowych.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Pl. Zwycięstwa
Zawidów 59-970
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Zawidowie
Pl. Zwycięstwa
Zawidów 59-970
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się