Zakup samochodu ciśnieniowo – ssącego ze zbiornikami o łącznej pojemności min. 10m³ z systemem odzysku wody, przeznaczonego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w 2021 roku..

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup samochodu ciśnieniowo – ssącego ze zbiornikami o łącznej pojemności min. 10m³ z systemem odzysku wody, przeznaczonego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.
Opis: Zakup samochodu ciśnieniowo – ssącego ze zbiornikami o łącznej pojemności min. 10m³ z systemem odzysku wody, przeznaczonego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:
Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}Znak sprawy FZ.38.77.2020TKToruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym
pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego jw.Zgodnie
z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843 ) niniejsze zamówienie stanowi tzw.
zamówienie sektorowe podprogowe i jako takie nie podlega w/w ustawie.

Wobec
powyższego zastosowanie będzie miał „Regulamin udzielenia zamówienia na
dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie
Wodociągi Sp. z o. o.”, (opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /Regulaminy” - zwany dalej Regulaminem).1. Wymagania Zamawiającego:Podana cena dostawy musi zawierać
wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z
uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących
przepisów.Termin wykonania dostawy zgodnie z
zapisami w umowie.Wykonawca jest związany złożoną przez
siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert. Termin płatności na rzecz Wykonawcy
wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany samochód
spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania
wynikające z przepisów prawa.Złożenie oferty przez Wykonawcę jest
jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu Ofertę należy złożyć poprzez
platformę zakupową OPEN NEXUS.Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w
postępowaniu są zobowiązani do:

- załączenia skanu formularza oferty z
załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów,

Wykonawca, którego oferta została
wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5
dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze)
przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa)
w formie papierowej na adres:
Dział
Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 ToruńWszelkich informacji udziela
Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.·
W
przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego
udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·
Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

·
Wykonawcy
przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie
udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie
Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt. 1.2.
Zgodnie
z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych
osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail:
sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu
realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw
trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane
na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielania zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest
dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje
wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo
możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania
nie występuje profilowanie.

Dane nie będą
udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.3. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i
ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z
art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.Załączniki:

1.
Oferta Wykonawcy + SIWZ.

2.
Wytyczne
postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich
Wodociągów Sp. z o.o.

3.
Polityka
Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Środki transportu z ostatnich 10 dni.