Dostawa lodówki laboratoryjnej

» Opis zapytania

Nazwa: Zadanie
Opis: Lodówka laboratoryjna
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (Gwarancja nie krótsza niż 24 m-ce)
Termin dostawy (Termin nie dłuższy niż 40 dni)
KRS/CEiDG (Proszę załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej)
Formularz ofertowy (Prosimy załączyć wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1)
Umowa (Prosimy zapoznać się z umową zał. nr 4)
Wzór oświadczenia (Prosimy załączyć podpisane oświadczenie- zał nr 3)
RODO (Prosimy zapoznać się z zał. nr 5)

Opis i specyfikacja:


Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę:Dostawa lodówki laboratoryjnej

- szczegóły w zapytaniu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego postępowania

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2020 | 09:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się