Przebudowę Przedszkola Samorządowego w Pasłęku w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z budynku - Drugie postępowanie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na : - wydzieleniu pożarowym trzech
istniejących klatek schodowych - wbudowaniu hydrantów wewnętrznych w budynku szt. 8, - montażu
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego , - wykonaniu ścianek o odporności EI 60 w celu podziału
obiektu na dwie strefy pożarowe, - montażu rolet ogniochronnych o szczelności ogniowej E 60, -
wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z wymaganiami ochrony p.poż - wymianie okien
w celu zapewnienia oddymiania klatek schodowych, - wykonaniu instalacji systemu oddymiania.
Szczegóły zawarto w dodatkach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Św. Wojciecha 5
Pasłęk 14-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5
Pasłęk 14-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się