Wykonywanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji Umowy przewozowej pomiędzy Województwem Małopolskim a Koleje Małopolskie sp. z o.o., obejmującego w szczególności weryfikację wysokości rekompensaty za okresy rozliczeniowe obejmujące Rozkłady Jazdy pociągów 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 oraz świadczenie usług doradczych na wniosek Zamawiającego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji Umowy przewozowej pomiędzy Województwem Małopolskim a Koleje Małopolskie sp. z o.o., obejmującego w szczególności weryfikację wysokości rekompensaty za okresy rozliczeniowe obejmujące Rozkłady Jazdy pociągów 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 oraz świadczenie usług doradczych na wniosek Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do siwz.
3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
4. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca/ce w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona/e przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi księgowe

» Dane nabywcy

Województwo Małopolskie
Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się