Wykonanie wiat śmietnikowych wraz z niezbędną infrastrukturą dla nieruchomości przy ul. Bora Komorowskiego 10 i Kiedrowskiego 2 w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:
4.1.1. wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami małej architektury oraz nasadzeniem zieleni na działkach oznaczonych nr 6/28, 6/29 i 6/17 (przed podziałem działki oznaczone nr 6/22 i 6/17), obręb 437 – dla nieruchomości przy ul. T. Bora-Komorowskiego 10 w Bydgoszczy
4.1.2. wykonanie wzmocnienia podbudowy pieszojezdni przy wiacie śmietnikowej usytuowanej przy ul. T. Bora- Komorowskiego 10 w Bydgoszczy na działkach oznaczonych nr 2/3, 2/4, 2/5 i 2/6 (przed podziałem działki oznaczone nr 2/1 i 2/2), obręb 437
4.1.3. wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami małej architektury oraz nasadzeniem zieleni na działkach oznaczonych nr 8/42, 8/43, 31/26, 31/27, 11/43 (przed podziałem działki oznaczone nr 8/17, 31/14, 11/15), obręb 437 dla nieruchomości przy ul. Kiedrowskiego 2 w Bydgoszczy
- zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się