ZAKUP SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ ORAZ DYGESTORIUM LABORATORYJNEGO

» Opis zapytania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
2. Przedmiotem zamówienia jest „ZAKUP SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ ORAZ DYGESTORIUM LABORATORYJNEGO” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.1 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.
4. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na okres minimum 12 miesięcy, począwszy od dnia następującego po podpisaniu protokołu odbioru (lub na dłuższy okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie przetargowej).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Legionowa 8
Białystok 15-099
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Legionowa 8
Białystok 15-099
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.