Zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

» Opis zapytania

II.4.1) Przedmiotem Zamówienia jest Zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

II.4.2) Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SIWZ, który stanowi jednocześnie integralną część formularza ofertowego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Krakowska 31
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Krakowska 31
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się