Przebudowa drogi gminnej Nr 102323B Wysoki Most-Studziany Las-Frącki w miejscowości Studziany Las oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 102303B Pomorze- Posejnele- Kukle w miejscowości Posejnele

» Opis zapytania

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 102323B Wysoki Most- Studziany Las-Frącki w miejscowości Studziany Las” na odcinku 950 m oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 102303B Pomorze- Posejnele- Kukle w miejscowości Posejnele „ na odcinku 950 m.
3.2. Szczegółowy zakres realizacji zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 102323B Wysoki Most- Studziany Las-Frącki w miejscowości Studziany Las”
- prace pomiarowe
- karczowanie pni i krzaków średniej gęstości
- zabezpieczenie podziemnych kabli telekomunikacyjnych przecinających drogę rurami dwudzielnymi śr.110mm
- roboty ziemne związane ze zdjęciem warstwy humusu gr. ~15 cm oraz związane z odtworzeniem rowów przydrożnych.
- roboty ziemne w celu regulacji korpusu drogi
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą 50% kruszyw przekruszonych układana na wyrównanej istniejącej nawierzchni żwirowej o śr. gr. 15 cm
- nawierzchnia szer. 5,0 m dwuwarstwowa z betonu asfaltowego ( 4 cm AC 16W KR1-2, 4 cm AC 11 S KR 1-2) lub alternatywnie nawierzchnia betonowa z betonu 30/37 gr. 14 cm
- pobocza szer. 0,75m z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą 50% kruszyw przekruszonych śr. gr. 14 cm przy nawierzchni betonowej lub 8 cm przy nawierzchni bitumiczne.
- prace wykończeniowe
- inwentaryzacja powykonawcza

oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 102303B Pomorze- Posejnele- Kukle w miejscowości Posejnele"

- prace pomiarowe
karczowanie pni i krzaków średniej gęstości
- zabezpieczenie podziemnych kabli telekomunikacyjnych przecinających drogę rurami dwudzielnymi śr.110mm
- roboty ziemne związane ze zdjęciem warstwy humusu gr. ~15 cm oraz związane z odtworzeniem rowów przydrożnych.
- roboty ziemne w celu regulacji korpusu drogi
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą 50% kruszyw przekruszonych układana na wyrównanej istniejącej nawierzchni żwirowej o śr. gr. 15 cm
- nawierzchnia szer. 5,0 m dwuwarstwowa z betonu asfaltowego ( 4 cm AC 16W KR1-2,
3 cm AC 11 S KR 1-2) lub alternatywnie nawierzchnia betonowa z betonu 30/37 gr. 14 cm
- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą 50% kruszyw przekruszonych śr. gr. 14 cm przy nawierzchni betonowej lub 8 cm przy nawierzchni bitumicznej
- prace wykończeniowe
- oznakowanie pionowe wraz z wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych o projekcje
- inwentaryzacja powykonawcza.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

- 74A
Giby 16-506
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Giby
- 74A
Giby 16-506
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się