„Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ulicy Bażantów w Bobrownikach”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ulicy Bażantów w Bobrownikach”.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
1) drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznej o pełnej konstrukcji na długości ok. 387,00 mb i szerokości 5,00 mb to jest ok. 1954 m2 z ułożeniem krawężnika betonowego najazdowego (ok. 760 mb) na ławie betonowej;
2) budowie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 – ok 357,00 mb i Ø 160 – ok. 62,00 mb, wraz z zabudową studni rewizyjnych i ulicznych studzienek ściekowych;
3) przepustu rurowego pod zjazdem, z rury PEHD Ø 800 – ok. 13,00 mb;
4) oznakowania poziomego i pionowego drogi;
5) zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na stelażu metalowym dotyczącej realizowanego projektu i sposobu jego finansowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Gminna 8
Bobrowniki 42-583
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Bobrowniki
ul. Gminna 8
Bobrowniki 42-583
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się