Rolety wewnętrzne tekstylne

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Koszt dostawy oraz montaż po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić.
)
Termin realizacji zamówienia (do 15.06.2020, Proszę potwierdzić )
Oświadczenie wykonawcy (Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. Numer rachunku bankowego ……………………………………… (znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług), proszę o podanie rachunku bankowego )
Oświadczenie wykonawcy (Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych
do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy (zgodnie z USTAWĄ
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym), proszę potwierdzić: "będzie"/ nie będzie"
)
Oświadczenie wykonawcy (Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania niniejszego zamówieni,proszę potwierdzić.)
Oświadczenie wykonawcy (Złożenie przez nas zamówienia (w wyniku przyjęcia oferty Wykonawcy) jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w terminie dostawy w stosunku do terminu określonego w ofercie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega, że natychmiast będzie odstępował od umowy i kierował zamówienie do następnego oferenta,proszę potwierdzić.)
Mechanizm podzielonej płatności (Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. informuje, że do rozliczeń stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).)
Gwarancja na przedmiot umowy (........lat proszę podać)
Wzór umowy (Wykonawca zapoznał się i akceptuje projekt umowy )

Opis i specyfikacja:

W imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na : zakup, dostawa i
montaż wewnętrznych rolet okiennych tekstylnych wraz z kompletnym osprzętem,
przeznaczonych dla dwóch portierni przy ul. Kostrzyńskiej i ul. Dobrej, dwóch
pokoi w budynku biurowym oraz punktu sprzedaży biletów MZK Gorzów Wielkopolski Sp.
z o.o., mieszczącego się przy ul. Drzymały 10 w Gorzowie,1.
Oferent zapewnia stałość cen przez cały okres
związania ofertą czyli do dnia 30.06.2020 roku Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z
o.o. zamierza wykonać montaż i wymianę rolet wewnętrznych w prowadnicach na
portierniach ochrony ( przy ul. Kostrzyńskiej i ul. Dobrej), w dwóch pokojach w
budynku biurowym oraz w COK, przy ul. Drzymały 10 w Gorzowie Wlkp. 1.
Ilość i wymiary portiernia przy ul.
Kostrzyńskiej- 750 x 1200 - 3 szt.- 1000 x 1200 - 3 szt.- 500 x 600 -
2 szt.2.
Ilość i wymiary portiernia ul. Dobra- 1500 x 1200 - 2 szt.- 2000 x 1200 - 1 szt.3.
Ilość i wymiary pokoje w budynku biurowym- 620 x 1270 - 2 szt.- 640 x 1270 - 1 szt.- 630 x 1435 - 2 szt.- 650 x 1435 - 1 szt.4.
Charakterystyka rolet.- kasety i prowadnice wykonane z aluminium lub PCV- rolety wewnętrzne w prowadnicach- montaż inwazyjny- kolor kaset i prowadnic biały- kaseta mocowana do listwy przyszybowej- prowadnica przyklejana poza światłem szyby- uszczelka standardowa- materiał zaciemniający i odbijający promienie słoneczne
pracuje w świetle szyby- kolor materiału - szary 5.
Ilość i wymiary COK ul. Drzymały 10- 1070 x 1700 - 3 szt.- 770 x 1700 - 1 szt. 6.
Charakterystyka rolet.- kasety i prowadnice wykonane z aluminium lub PCV- rolety wewnętrzne w prowadnicach- montaż inwazyjny- kolor kaset i prowadnic biały- kaseta mocowana do listwy przyszybowej- prowadnica przyklejana poza światłem szyby- uszczelka standardowa- materiał zaciemniający i odbijający promienie słoneczne
pracuje w świetle szyby


- kolor materiału - beżowy
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod Katarzyna Śnieg pod numerem telefonu 95/7-287-841
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się