Świadczenie usług z zakresu pozimowego oczyszczania dróg powiatowych na terenie Powiatu Kartuskiego II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:

ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU POZIMOWEGO OCZYSZCZANIA
DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO II

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

1) CZĘŚĆ I - drogi powiatowe na terenie gmin: Chmielno, Przodkowo, Kartuzy
i Sierakowice

a) oznakowanie miejsca robót wg projektu oznakowania i organizacji robót, który należy przedłożyć do akceptacji tut. Zarządu Dróg Powiatowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót winno być zgodne z zatwierdzonym projektem opracowanym staraniem i na własny koszt Wykonawcy (do chwili uzyskania zatwierdzenia schematów czasowej zmiany organizacji ruchu na zrealizowanie zamówienia Zarząd Dróg Powiatowych udostępni na ten czas posiadane - zatwierdzone schematy czasowej zmiany organizacji ruchu);
b) ręczne i mechaniczne oczyszczenie jezdni z piasku i innych zanieczyszczeń przy krawężnikach na szer. 0,5 m z jednoczesnym odsłonięciem krawężnika w ilości –
7000 mb;
c) ręczne i mechaniczne oczyszczanie chodników o szerokości od 1,0 do 2,0 m
z jednoczesnym odsłonięciem obrzeży w ilości – 5000 mb;
d) mechaniczne zamiatanie jezdni w ilości – 16 mg;
e) oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń korytek ściekowych w ilości – 1000 mb;
f) oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem o średnicy do 1,00 m. w ilości - 25 szt;
g) Jednostronne oczyszczenie poboczy dróg z nieczystości stałych w granicach pasa drogowego w ilości – 10 km.

2) CZĘŚĆ II - drogi powiatowe na terenie gmin: Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo

a) oznakowanie miejsca robót wg projektu oznakowania i organizacji robót, który należy przedłożyć do akceptacji tut. Zarządu Dróg Powiatowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych
w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń
w miejscach wykonywanych robót winno być zgodne z zatwierdzonym projektem opracowanym staraniem i na własny koszt Wykonawcy (do chwili uzyskania zatwierdzenia schematów czasowej zmiany organizacji ruchu na zrealizowanie zamówienia Zarząd Dróg Powiatowych udostępni na ten czas posiadane - zatwierdzone schematy czasowej zmiany organizacji ruchu).
b) ręczne i mechaniczne oczyszczenie jezdni z piasku i innych zanieczyszczeń przy krawężnikach na szer. 0,5 m z jednoczesnym odsłonięciem krawężnika w ilości –
7000 mb;
c) ręczne i mechaniczne oczyszczanie chodników o szerokości od 1,0 do 2,0 m
z jednoczesnym odsłonięciem obrzeży w ilości – 5000 mb;
d) mechaniczne zamiatanie jezdni w ilości – 16 mg;
e) oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń korytek ściekowych w ilości – 1000 mb;
f) oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem o średnicy do 1,00 m w ilości - 25 szt;
g) Jednostronne oczyszczenie poboczy drog z nieczystości stałych w granicach pasa drogowego w ilości – 10 km.

3. W ramach wskazanych usług należy uwzględnić w kalkulacji kosztów, iż wszystkie ceny jednostkowe zawierają dojazd, oczyszczenie, załadunek i wywóz oraz koszty utylizacji zanieczyszczeń.
4. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych niniejszym zamówieniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się