Świadczenie usług serwisu i wsparcia systemu informatycznego SAP-2

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia systemu SAP-2 oraz zapewnienie Serwisu Oprogramowania – SAP Enterprise Support dla licencji systemu SAP posiadanych przez
Zamawiającego. W okresie 12 miesięcy od podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nabycia od Wykonawcy, w ramach prawa opcji usług w wymiarze nie przekraczającym 1400 rbh, na zasadach określonych w SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Świętokrzyska 14
Warszawa 00-050
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Polski Komitet Normalizacyjny - WIF
ul. Świętokrzyska 14
Warszawa 00-050
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się