Przebudowa drogi powiatowej nr 1702W Wyborów – Basinów w m. Grabów Nowy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1702W Wyborów – Basinów w m. Grabów Nowy. Przebudowa drogi polegać będzie na:
1. poszerzeniu konstrukcji jezdni na pow. 308,40 m2
a) wykonaniu warstwy odcinającej o gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa,
b) wykonaniu podbudowy dolnej z kruszywa 0/63,5mm, gr. 15cm,
c) wykonaniu podbudowy górnej z kruszywa 0/31,5mm, gr. 8cm,
d) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm KR 3 AC16W50/70,
2. wykonaniu warstwy wyrównawczej AC16W50/70 wg tabeli w ilości 589,60 Mg KR
3. wykonaniu warstwy ścieralnej AC11S50/70 KR 3 gr. 4 cm
4. wykonaniu przebudowy przepustu pod koroną drogi o śr. 80 cm i dł. 10 m zakończony głowicami czołowymi,
5. wykonaniu trzech przepustów zjazdowych z rur HDPE zakończonych głowicami czołowymi
6. wykonaniu poboczy tłuczniowych o gr. 15 cm na pow. 1825,55 m2,
7. wykonaniu renowacji rowu na dł. 20 mb,
8. ustawieniu barier ochronnych o dł. 8 mb.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2020 | 09:45


» Lokalizacja


Kozienice 26-900
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach

Kozienice 26-900
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się