Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap II”.
Zakres robót obejmuje:
Długość drogi do przebudowy - (od km 1+500,00 do km 3+418,93) – 1918,93 mb.
Kategoria drogi powiatowej – Z,
Kategoria obciążenia ruchem – KR4,
Jezdnia 6,50m (2x3,25m),
Powierzchnia jezdni (konstrukcja ist. jezdni :warstwa wyrównawcza AC 16W – 3cm, siatka wzmacniająca 100x100kN,m, warstwa wiążąca AC 16W 0/16 - 6cm, warstwa ścieralna SMA S 0/11 – 4cm, konstrukcja poszerzeń: grunt G1, piasek żwirowy gr. 15cm, kruszywo łamane dolomitowe 0/31.5mm – 20cm, podbudowa zasadnicza AC 20 P – 7cm, siatka wzmacniająca 100x100kN,m, warstwa wiążąca AC 16W 0/16 - 6cm, warstwa ścieralna SMA S 0/11 – 4cm, ) – 12436,39m2,
Powierzchnia chodników (2,00m) z kostki brukowej gr. 8cm (kolor)/ długość – 2660,46m2/1918,93m,
Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm (szara) (strona lewa i prawa)– 4313,87m2,
Powierzchnia poboczy (1,00m) o nawierzchni AC 22 P – 7cm – 1801,36m2,
System odwodnieniowy (rowy otwarte lewa i prawa strona, przepusty pod zjazdami, system odwodnienia liniowego, rów kryty) – 1kpl.
Oznakowanie pionowe i poziome – 1kpl.
Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają:
1) dokumentacja projektowa:
- branża drogowa (projekt budowlany, wykonawczy);
- przedmiary robót obejmujące branże drogową,
- Decyzja nr 217/2017 (Decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29-08-2017 r. Znak: AB.6740.1.175.2017.KK – Pozwolenie na budowę,
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (Decyzja Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13-06-2017 r. Znak: In.I.6220.3.2017.
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Konarskiego 20
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Konarskiego 20
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się