Budowa drogi gminnej Nr 100076L wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 698 w miejscowości Janów Podlaski

» Opis zapytania

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Roboty drogowe polegające na wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych,
podbudowy, ustawieniu krawężników, nawierzchni, ścieków, zjazdów, włączenia
do drogi wojewódzkiej i dróg gminnych gruntowych, oznakowania pionowego
i poziomego, robót wykończeniowych. Długość planowanej budowy drogi wynosi
700 metrów.
2. Szczegółowy zakres robót opisany jest w projektach budowlanych, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących załączniki do
niniejszej SIWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną – wytyczenie
i wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Bialska 6a
Janów Podlaski 21-505
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Janów Podlaski
ul. Bialska 6a
Janów Podlaski 21-505
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się