NAPRAWA AGREGATÓW POMPOWYCH W POMPOWNI PALIW W SKŁADZIE GARDEJA GM.ROGÓŹNO - sprawa 26/2020

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zmówienia jest naprawa agregatów pompowych znajdujących się w pompowni paliw składu Gardeja gm. Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie).
2.Zakres przedmiotu zamówienia:
1)naprawa agregatów pompowych, która ma na celu dalsze sprawne bezpieczne i niezawodne działanie agregatów pompowych zgodnie z ich przeznaczeniem;
2)naprawa obejmuje następujące elementy agregatów pompowych paliwowych firmy APOLLO Pumpen Gmbh, zainstalowanych w pompowni paliw i zbiornikach paliwowych składu Gardeja:
-przeprowadzenie osiowania agregatów pompowych 015/10 i 017/10 – stanowisko nr 4 i 2
w pompowni paliw;
-wymiana bezpieczników przeciwwybuchowych linii obiegowej chłodzenia uszczelnienia pompy – we wszystkich agregatach pompowych - nr 112,113,114,115/09;
-naprawa (wymiana) linii obiegowej chłodzenia uszczelnienia pompy 113/09 ze względu
na znaczną korozję.
-naprawa przekaźnika bezpieczeństwa wyłącznika awaryjnego zbiornika zlewek – obiekt 10.1
- nr 114;
3)w ramach usługi należy:
-usunąć niesprawności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ;
-dokonać niezbędnych napraw, regulacji, czyszczenia i wymiany zużytych (wyeksploatowanych) części zamiennych;
-doprowadzić do sprawnego, bezpiecznego i niezawodnego działania wszystkich elementów agregatów, pompowych zgodnego z ich przeznaczeniem;
-dokonać sprawdzenia prawidłowości zamontowania wszystkich elementów agregatów pompowych, stan śrub, mocowań, zaczepów itp.;
4)po realizacji usługi Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu potwierdzającego wykonane czynności oraz wykazać naprawione (wymienione) elementy i materiały eksploatacyjne;
5)miejsce wykonania usługi – pompownia paliw, zbiorniki paliwowe w Składzie Gardeja gm. Rogóźno.
3.Zamawiający zastrzega prawo inspekcjonowania warunków realizacji oraz odbioru usług przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub/i Użytkownika.
4.Odbiór wykonania usługi nastąpi w siedzibie Użytkownika – Skład Gardeja gm. Rogóźno (po wcześniejszym 7 dniowym, pisemnym poinformowaniu Zamawiającego – dopuszcza się pismo przesłane w formie faksu), przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru usługi.
Potwierdzeniem odbioru usługi wynikającej z umowy będzie Protokół Odbioru Usługi, wystawiony przez Zamawiającego i podpisany przez strony (Zamawiający, Wykonawca). Protokół załączony będzie do faktury VAT.
5.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się