Dostawy drobiu wykonywane sukcesywnie w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobiu do Zamawiającego, których asortyment określono w zestawieniu zamieszczonym w Formularzu OFERTA - Załącznik nr 2 do SIWZ („OPZ”).
Wykonawca sukcesywnie (w miarę potrzeb Zamawiającego) zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, w zależności od tego które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze.
Miejsce dostaw przedmiotu zamówienia: budynki Zamawiającego zlokalizowane w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 12A i ul. Twardej 1.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Konwiktorska 3/5
Warszawa 00-217
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
ul. Konwiktorska 3/5
Warszawa 00-217
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się