Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 75 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, położonych w Radomiu oraz operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej prawa własności gruntów dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej na skutek zmian wywołanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Radomiu. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Część 1 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 9 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 2 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 4 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 3 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 9 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 4 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 2 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 5 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 48 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej. Część 6 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 3 operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej prawa własności gruntów dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej na skutek zmian wywołanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jana Kilińskiego 30
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Radomia
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się