wykonanie robót budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi w podziale na 3 części .

» Opis zapytania

Część 1 – ul. Ks. Brzóski 49A
Wykonanie prac budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na terenie nieruchomości usytuowanej w Łodzi przy ul. Ks. Brzóski 49A zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 975/2019 oraz dokumentacją techniczną. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany, STWiOR oraz kosztorys nakładczy (stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ).
Część 2 – ul. Łęczycka 44
Wykonanie prac budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na terenie nieruchomości usytuowanej w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 44 (działka nr 202, obręb W-29) zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 281/2019 oraz dokumentacją techniczną. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany, STWiOR oraz kosztorys nakładczy (stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ).
Część 3 – ul. Czechosłowacka 5 m 5
Wykonanie prac budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na nieruchomości przy ul. Czechosłowackiej 5 w Łodzi zgodnie z decyzją PINB 888/2019 oraz dokumentacją techniczną. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys nakładczy, STWiOR oraz opinia kominiarska (stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się