Remont i przebudowa budynku C Liceum Ogólnokształcącego nr II przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu

» Opis zapytania

Zakres robót obejmuje pełne procesy robót budowlanych, z wykonaniem wszystkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z wykonaniem remontu i przebudowy budynku C Liceum Ogólnokształcącego nr II przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu, w zakresie określonym w SIWZ, wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów i urządzeń oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki i odpadów, a także zakupem, dostarczeniem, instalacją i rozruchem wyposażenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Januszowicka 15 a
Wrocław 53-135
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Inwestycji Miejskich
Januszowicka 15 a
Wrocław 53-135
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się