Usługi ogrodnicze - pielęgnacja roślin rzadkich i prace ogrodnicze w kolekcjach ogrodu botanicznego oraz wsiedlanie roślin na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Przyrody Góra Zborów w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usług ogrodniczych - pielęgnacja roślin rzadkich i prac ogrodnicze w kolekcjach ogrodu botanicznego oraz wsiedlanie roślin na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i rezerwatu Przyrody Góra Zborów w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17).
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac, które dla przejrzystości dalszych opisów nazwano zadaniami:
Zadanie 1 – Usługi w zakresie pielęgnacji kolekcji inter situ w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie;
Zadanie 2 – Usługi w zakresie nasadzeń sadzonek dostarczonych przez Zamawiającego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Przyrody Góra Zborów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Ul. Sosnowa 5
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
Ul. Sosnowa 5
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się