Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072L Łomazy – Kolembrody - Wiski odc. Łomazy - granica powiatu wraz z remontem drogi powiatowej Nr 1105L Rossosz-Kozły

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072L Łomazy-Kolembrody-Wiski odc. Łomazy - granica powiatu wraz z remontem drogi powiatowej
Nr 1105L Rossosz-Kozły”:

zakres robót obejmuje m.in.:
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni w technologii mas bitumicznych .
- korektę profilu podłużnego w celu odwodnienia jezdni
- utwardzenie istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów w granicach pasa drogowego
- wymianę nawierzchni na płycie mostu na rzece Żarnica w miejscowości Kozły
- wycinka krzaków
- roboty ziemne przy przepustach i poboczach
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy
- oczyszczenie rowów
- wykonanie oznakowania pionowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja techniczna Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sidorska 90a
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 90a
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się