Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od kilometrażu 0+0,000km do 0+0,100km

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem oraz SIWZ: 1. ,,Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od kilometrażu 0+0,000km do 0+0,100km’’. 2. „Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - modernizacja nawierzchni chodnika miedzy ulicą Sportową i Bohaterów Monte Cassino”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Resko 72-315
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Resko
Rynek 1
Resko 72-315
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się