Wycinka drzew, gałęzi i krzewów w pasie linii napowietrznej SN-15kV na terenie gminy Sulechów [zadanie nr 1, zadanie nr 2] - tryb otwarty

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew, gałęzi i krzewów w pasie linii napowietrznej SN-15kV na terenie gminy Sulechów [zadanie nr 1, zadanie nr 2] - tryb otwarty

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., Sobieskiego 27, 66-200, Świebodzin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się