Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych SN na terenie Rejonu Dystrybucji Nakło wraz ze świadczeniem usługi serwisowej (I transza 2020)

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych SN
na terenie Rejonu Dystrybucji Nakło wraz ze świadczeniem usługi serwisowej (I transza 2020)

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ENEA Operator sp. z o.o., Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

ENEA Operator sp. z o.o., Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się