Usługa związana z pielęgnacją i konserwacją zieleni w mieście Sanoku – utrzymanie bulwarów nad Sanem.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku oraz pielęgnacja i konserwacja bulwarów nad Sanem w mieście Sanoku w roku 2020, szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.04.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się