Dostawa sprzętu AGD dla DW WAM Sp. z o. o. Oddział WDW w RYNI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu AGD w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowym - załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określanej w dalszej części niniejszego dokumentu skrótem SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.