Części do agregatu hydraulicznego, hydraulika

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Proszę wpisać! )
Warunki płatności (60 dni!)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców. Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postępowaniu będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań. W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami. Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy, iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2020 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się