„Posadzenie drzew na terenie miasta i gminy Polkowice wraz z ich 2,5-letnią pielęgnacją”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Posadzenie drzew na terenie miasta i gminy Polkowice wraz z ich 2,5-letnią pielęgnacją” w ramach zadania: „Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej” Dział 900 Rozdział 90004 Paragraf 4300. Przedmiot zamówienia obejmuje przesadzenie 1 drzewa oraz posadzenie 48 drzew wraz z pielęgnacją – zakres realizowany w ramach ceny ryczałtowej brutto oraz posadzenie, przesadzenie i pielęgnację dodatkowych drzew w okresie trwania umowy przy rozliczeniu na podstawie cen jednostkowych, w miarę występujących potrzeb.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
a) przesadzenie lipy drobnolistnej rosnącej przy Al. Polankowej w II etapach,
b) zakup, przywiezienie i posadzenie 48 szt. drzew, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy,
c) pielęgnację,
d) posadzenie, przesadzenie i pielęgnację dodatkowych drzew w okresie trwania umowy przy rozliczeniu na podstawie cen jednostkowych, w miarę występujących potrzeb, do wysokości maksymalnej wartości nominalnej umowy dla zakresu wynikającego z typowań w protokołach konieczności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Polkowice
Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się