Czynna ochrona w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 w województwie łódzkim

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie działań ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 z podziałem na następujące pięć części:
- Część I – Ochrona czynna w rezerwacie przyrody „Dąbrowa Świetlista”,
- Część II – Ochrona czynna w rezerwacie przyrody „Konewka”,
- Część III – Ochrona czynna w rezerwacie przyrody „Półboru”,
- Część IV – Ochrona czynna w rezerwacie przyrody „Napoleonów”,
- Część V – Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Korzeń”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Traugutta 25
Łódź 90-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
Łódź 90-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się