Utrzymanie zieleni niskiej występującej w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni niskiej występującej w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.
Zamówienie obejmuje:
- koszenie traw w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych wraz
z grabieniem i wywozem pokosu - na powierzchni ok. 67,6 ha (na obszarze wskazanym przez Zamawiającego),
- grabienie – oczyszczanie z liści w okresie wiosennym wraz z wywozem liści na powierzchni ok. 10 ha,
- utrzymanie zieleni niskiej, tj. zbieranie nieczystości z terenów zielonych (śmieci)
z powierzchni ok. 5 ha,
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych, porzuconych, zlokalizowanych nielegalnie
w miejscu, w tym pryzmowane gruz i ziemia,
- wywóz liści złożonych w workach i/lub spryzmowanych przez osoby trzecie.


Ze względu na:
1) prace prowadzone w pasie drogowym pod ruchem, mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, które należy wykonać szybko i profesjonalnie, nie powodując znacznych utrudnień w ruchu,
2) konieczność zapewnienia dyspozycyjności Wykonawcy,
Zamawiający wymaga, aby baza Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, była zlokalizowana na terenie Wałbrzycha lub w odległości nie większej niż 15 km od granic administracyjnych miasta Wałbrzycha.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu obowiązków Wykonawcy oraz zasady współpracy i wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ i w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.04.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się