Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Borne Sulinowo w roku 2020 - Przetarg III

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, do wykonania w Nadleśnictwie Borne Sulinowo na terenie obwodów łowieckich 167, 168 i 170 w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar obwodów łowieckich 167, 168, 170.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.04.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 32
Borne Sulinowo 78-449
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 32
Borne Sulinowo 78-449
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się