Powrót

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przepompowni OES Zagórze”, oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w ilości nie większej niż 5 nadzorów.

Lokalizacja inwestycji: Budynek pompowni OES Zagórze, ul. Lenartowicza 1 w Sosnowcu.

Cel inwestycji: Zadaniem projektowanych nowych układów pompowych będzie awaryjne zasilanie systemu wodociągowego w przypadku braku dostawy wody magistralą DN1400 ze zbiorników w Murckach, w kierunku Dębowej Góry w Sosnowcu. Należy zatem zaprojektować dwa układy pompowe (+ jeden rezerwowy dla 2 kierunków) umożliwiające podanie wody:
a) do wodociągu DN1400/630 relacji Murcki-Zagórze-Dąbrowa Górnicza celem zasilania części Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Będzina,
b) do zbiorników „Łosień” w Dąbrowie Górniczej.

Dokumentację projektową należy wykonać dla niżej wymienionych założeń:
a) należy zaprojektować zasilanie 3 zbiorników wody OES Zagórze z łącznika DN1200 od rurociągu DN1400 relacji Murcki-Zagórze,
b) należy zaprojektować zasilanie 3 zbiorników wody OES Zagórze z wodociągu DN450 od strony SUW Maczki,
c) w części pompowej zaprojektować dwa nowe układy pompowe + jeden rezerwowy z możliwością podawania wody w dwóch kierunkach o różnych parametrach ciśnienia,
d) Przewidywana łączna wydajność układów pompowych, podających wodę w kierunku Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i części Katowic to ok. 1400 m3/h:
- pierwszy układ pompowy podawać będzie wodę na zbiorniki terenowe Łosień
w Dąbrowie Górniczej,
- drugi układ pompowy w przypadku w sytuacjach awaryjnych podawać będzie wodę
w kierunku Katowic od strony SUW Maczki
- trzeci układ pompowy będzie układem rezerwowym z możliwością automatycznego przełączenia w przypadku awarii jednego z układów pompowych w kierunku Katowic lub Łośnia.
e) należy przewidzieć wymianę rurociągów zasilających i odpływowych wewnątrz zbiorników wody na terenie OES Zagórze,
f) w opracowaniu należy ująć fundamenty pod projektowane zespoły pompowe i ewentualne prace odtworzeniowe istniejącej posadzki,
g) należy zaprojektować rurociągi pomiędzy trzema zbiornikami a budynkiem pompowni, oraz rurociągi tłoczne i wpięcia do rurociągów przesyłowych wody w kierunku Katowic i zbiorników w Łośniu znajdujących się na terenie OES Zagórze,
h) należy wykonać projekt dwustronnego zasilania, oraz sterowania automatycznego armaturą i pompami z możliwością włączenia pomiarów parametrów technicznych takich jak: ciśnienie wody, przepływ i stan napełnienia zbiorników wody do istniejącego systemu telemetrycznego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.. W przypadku braku możliwości dwustronnego zasilania zaprojektować zasilanie z zabudowanego agregatu prądotwórczego.
i) należy wystąpić do zakładu energetycznego o warunki zasilania projektowanej pompowni, oraz przewidzieć budowę nowego przyłącza energetycznego,
j) zaprojektować przebudowę łącznika DN 1200 metodą reliningu o długości ok 864 mb łączącego zbiorniki wody na terenie OES Zagórze z wodociągiem DN1400 relacji Murcki-Zagórze,
k) należy opracować projekt inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem ewentualnych pozwoleń na wycinkę drzew,
l) należy dokonać wszelkich uzgodnień formalno-prawnych z uzyskaniem ostatecznej decyzji właściwych organów administracji architektoniczno - budowlanej zezwalającej na rozpoczęcie robót (pozwolenie na budowę/zgłoszenie).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWIZ.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2020 | 10:00


» Lokalizacja

40-026 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się