Dostawy kwasu solnego i wodorotlenku sodu dla Spółek Grupy TAURON

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenie oferty w postępowaniu przetargowym na dostawy kwasu solnego spożywczego, kwasu solnego technicznego oczyszczonego oraz wodorotlenku sodu dla Spółek Grupy TAURON.

Przedmiot zamówienia podzielono na X zadań:

Zadanie I - Kwas solny spożywczy gat. I w/p na 100% - dostawy autocysterną;
Zadanie II - Kwas solny spożywczy gat. I w/p na 100% - dostawy w paleto-pojemnikach 1000 L;
Zadanie III - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy autocysterną;
Zadanie IV - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy cysterną kolejową;
Zadanie V - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy w paleto-pojemnikach 1000 L;
Zadanie VI - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% WG POLSKIEJ- dostawy autocysterną;
Zadanie VII - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% WG POLSKIEJ - dostawy cysterną kolejową;
Zadanie VIII - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% WG POLSKIEJ - dostawy w paleto-pojemnikach 1000 L.;
Zadanie IX - Kwas solny techniczny oczyszczony gat. I w/p na 100% o zawartości chlorowodorów min. 31% - dostawy cysterną kolejową do miejsca rozładunku;
Zadanie X - Wodorotlenek sodu gat. I w/p na 100% - dostawy cysterną kolejową do miejsca rozładunku;

Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określony został w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajdują się:
- Podręcznik Oferenta,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się