Dostawa żywic jonowymiennych Amberjet 1500 i Ambersep 900 lub równoważnych do stacji uzdatniania kondensatu bloku 460 MW w TAURON Wytwarzanie S. A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień i Umów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywic jonowymiennych Amberjet 1500 i Ambersep 900 lub równoważnych do stacji uzdatniania kondensatu bloku 460 MW w TAURON Wytwarzanie S. A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączoną Specyfikację Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się