Zakup i dostawa środków chemicznych niezbędnych do eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku.

» Opis zapytania

Zakup i dostawa środków chemicznych niezbędnych do eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku.
Rodzaj procedury: Otwarta
Przedmiot zamówienia: Dostawy Zakup i dostawa środków chemicznych niezbędnych do eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku.
Termin realizacji zamówienia: 24 - miesiąc/cy - licząc od daty udzielenia zamówienia
Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający na podstawie art. 138 c ust. 1 pkt 3 ustawy odstąpił od obowiązku żądania wadium w niniejszym postępowaniu.
Główne warunki finansowania i płatności: Warunki finansowania i płatności określone zostały przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.
Warunki uczestnictwa: Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa, Polska, www.pgnig.pl


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa, Polska, www.pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się