Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (zwane dalej UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w 49 obrębach ewidencyjnych na terenie powiatu ciechanowskiego, w pięciu gminach: Ciechanów (14 obrębów ewidencyjnych o powierzchni 1034,1344 ha), Sońsk (15 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1038,1026 ha), Ojrzeń (9 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 625,9418 ha, w tym: 6 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 272,3434 ha na terenie Nadleśnictwa Ciechanów i 3 obręby ewidencyjne o powierzchni 353,5984 ha na terenie Nadleśnictwa Płońsk), Grudusk (7 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 226,0752 ha, w tym: 3 obręby ewidencyjne o łącznej powierzchni 95,1765 ha na terenie Nadleśnictwa Ciechanów i 4 obręby ewidencyjne o łącznej powierzchni 130,8987 ha na terenie Nadleśnictwa Przasnysz) oraz Glinojeck (4 obręby ewidencyjne o łącznej powierzchni 95,6412 ha na terenie Nadleśnictwa Płońsk), wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych, dla których zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

17 Stycznia 7
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe
17 Stycznia 7
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się