Świadczenie usług związanych z prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia prac porządkowych na terenie działki nr 377/1 obręb 6, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra
1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac oraz ich szacowaną ilość:
 usunięcie wyznaczonego posuszu, oraz złomów i wywrotów, z terenu lasu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra (działka nr 377/1 obręb 6), o szacunkowej objętości 120 m³ i wywóz drewna, zgodnie ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2129).
 cięcia sanitarne drzewa metodą alpinistyczną, z terenu lasu – działka nr 377/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra o szacunkowej ilości 1 szt.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy:
 wyrobienie sortymentów drewna pochodzącego z w/w wycinki zgodnie z polską normą KJW,
 zrywka drewna pochodzącego z w/w wycinki przy wykorzystaniu koni i zeskładowanie go na terenie działki nr 377/1, obręb 6 w miejscowości Kamienna Góra,
 uprzątnięcie ściętych drzew oraz terenu po wycince.
 cięcia sanitarne drzewa metodą alpinistyczną.
3. Wykonawca winien posiadać i utrzymywać w sprawności sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania.
Zamawiający informuje, że kluczowymi elementami zamówienia są następujące usługi:
1. usuwanie posuszu, złomów i wywrotów z terenu lasu,
2. zrywka drewna,
3. cięcia sanitarne drzew metodą alpinistyczną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2020 | 11:45


» Lokalizacja

Plac Grunwaldzki 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się