Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie.

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje:
1. Usunięcie drzew odbywać się będzie na podstawie otrzymanej decyzji właściwego organu lub drzew o parametrach niewymagających uzyskania zezwolenia na usunięcie. Ponadto zamówienie będzie obejmowało usuwanie złomów i wywrotów drzew w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych na terenie RDW Kożuchów.
2. Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie w terminie określonym w zleceniu.
3. Podstawą przystąpienia do usunięcia drzew jest:
- posiadanie odpowiedniego oznakowania, zgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (projekt przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego),
- posiadanie zlecenia na realizację z lokalizacją drzew zakwalifikowanych do usunięcia ,
- każdorazowo zgłoszenie rozpoczęcia robót w odpowiednim Obwodzie Drogowym, osobie odpowiedzialnej za nadzór nad ich realizacją,
4. Usługi będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ….godz. (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.
2) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów; zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.
3) zlecenie, o którym mowa w pkt.4.1) i pkt.4.2), będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się