Środek ochrony roślin LUMAX 537,5SE lub równoważny

» Opis zapytania

Środek ochrony roślin LUMAX 537,5SE lub równoważny w ilości 780 l
Produkt równoważny winien spełniać następujące parametry techniczne i jakościowe:
HERBICYD
Środek chwastobójczy, zawiesino-emulsja do rozcieńczania w wodzie. Stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych ) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Zawartość substancji czynnej: Terbutylazyna 187,5 g/l (16,9%)
(związek z grupy triazyn)
Mezotrion 37,5 g/l (3,39%)
(związek z grupy trójketonów)
S-metachlor 312,5 g/l (28,2%)
(związek z grupy chloroacetoanilidów)
Ważność środka ochrony roślin – min.16 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na
potrzeby własne.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice 64-122
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice 64-122
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się