Sukcesywna dostawa polielektrolitu do wspomagania odwadniania i/lub zagęszczania osadu.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia składa się z trzech części.

CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia części I jest sukcesywna dostawa polielektrolitu do wspomagania odwadniania osadu pofermentacyjnego w wirówce dekantacyjnej AlfaLaval ALDEC 75.
Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia przewidziana do zakupu przez zamawiającego w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy to 24.000,00 kg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu dostaw. Podaną powyżej ilość należy traktować jako maksymalną w ciągu dwóch lat.
Ilość osadu pofermentacyjnego produkowanego w oczyszczalni eksploatowanej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Swarzewo” wynosi około 1400 Mg s.m. osadu/rok. Osad ma stężenie 3 %÷4 % suchej masy i poddawany jest wirowaniu do odwodnienia nie mniejszego niż (20 % s.m. osadu)
Warunkiem dopuszczenia oferty do przetargu jest zaoferowanie polielektrolitu, który umożliwi odwodnienie minimum 300 kg s.m osadu/h w urządzeniu AlfaLaval ALDEC 75, przy maksymalnym uwodnieniu 80 %, pracującym w oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przeprowadzić testy w skali technicznej na dobór polielektrolitu do odwodnienia osadu pofermentacyjnego w wirówce typu AlfaLaval ALDEC 75. W/w test należy przeprowadzić w taki sposób, aby Wykonawca mógł wypełnić załączony do niniejszej SIWZ formularz stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. Protokół ten musi być bezwzględnie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego - kierownika laboratorium oczyszczalni ścieków w Swarzewie i załączony do oferty.
Testy można przeprowadzić do 30.05.2020 r. Powiadomienie o testach należy zgłaszać z 3 dniowym wyprzedzeniem.

CZĘŚĆ II
Przedmiotem zamówienia części II jest sukcesywna dostawa polielektrolitu do wspomagania zagęszczania osadu nadmiernego w zagęszczarce taśmowej EMO OMEGA 20THC.
Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia przewidziana do zakupu przez zamawiającego w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy to 24.000,00 kg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu dostawy. Podaną powyżej ilość należy traktować jako maksymalną w ciągu dwóch lat.
Ilość osadu nadmiernego produkowanego w oczyszczalni eksploatowanej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Swarzewo” wynosi około 1000 Mg s.m. osadu/rok. Osad ma stężenie 3%÷4% suchej masy i poddawany jest zagęszczaniu do stężenia nie mniejszego niż (5 % s.m. osadu)
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przeprowadzić testy w skali technicznej na dobór polielektrolitu do odwodnienia osadu nadmiernego w zagęszczarce typu EMO OMEGA 20THC. W/w test należy przeprowadzić w taki sposób, aby Wykonawca mógł wypełnić załączony do niniejszej SIWZ formularz stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Protokół ten musi być bezwzględnie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego - kierownika laboratorium oczyszczalni ścieków w Swarzewie i załączony do oferty.
Testy można przeprowadzić do 30.05.2020 r. Powiadomienie o testach należy zgłaszać z 3 dniowym wyprzedzeniem.

CZĘŚĆ III
Przedmiotem zamówienia części III jest sukcesywna dostawa polielektrolitu do wspomagania odwadniania osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Juracie w wirówce dekantacyjnej AlfaLaval ALDEC 45.
Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia przewidziana do zakupu przez zamawiającego w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy to 4.000,00 kg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu dostawy. Podaną powyżej ilość należy traktować jako maksymalną w ciągu dwóch lat.
Ilość osadu nadmiernego produkowanego w oczyszczalni w Juracie eksploatowanej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Swarzewo” wynosi około 200 Mg s.m. osadu/rok. Osad ma stężenie 3%÷4% suchej masy i poddawany jest zagęszczaniu do stężenia nie mniejszego niż (12 % s.m. osadu)
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przeprowadzić testy w skali technicznej na dobór polielektrolitu do odwodnienia osadu nadmiernego w wirówce dekantacyjnej AlfaLaval ALDEC 45. W/w test należy przeprowadzić w taki sposób, aby Wykonawca mógł wypełnić załączony do niniejszej SIWZ formularz stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Protokół ten musi być bezwzględnie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego - kierownika laboratorium oczyszczalni ścieków w Swarzewie i załączony do oferty.

Testy można przeprowadzić do 30.05.2020 r. Powiadomienie o testach należy zgłaszać z 3 dniowym wyprzedzeniem.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Władysławowska 84
Swarzewo 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo"
ul. Władysławowska 84
Swarzewo 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się