Dostawa gazów medycznych i iinnych gazów wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa gazów medycznych i innych gazów wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy zał. Nr 1 – do SIWZ.
Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia gazy medyczne i inne gazy powinny posiadać, na dzień realizacji dostawy oraz przewidziany umową z Zamawiającym okres jego użytkowania/ważności, aktualne dopuszczenia do obrotu i eksploatacji/stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 70
Jarosław 37-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul. 3 Maja 70
Jarosław 37-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.