Zakup i dostawa środków ochrony roślin oraz pewnych nawozów

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków ochrony roślin oraz pewnych nawozów, wskazanych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.
Kod CPV: 24450000-3, 24440000-0
2.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia i wszystkich części zamówienia:
Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej Gospodarstwo w Chylicach, Chylice Kolonia, ul. Parkowa 9, 96 – 313 Jaktorów.

3. Zamówienie podzielone jest na 54 części (54 zadań) wskazanych w rozdziale IV SIWZ.

1. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych NIE 0 TAK 1

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Puma Uniwersal 069 EW lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Sekator 125 OD lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 3, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Clyton Cyflux lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 4, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Praktis lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 5, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Flipper lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 6, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Stabilna 750 SL lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 7, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Moddus 250 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 8, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Cerone 480 SL lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 9, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Arcade 880 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 10, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Command 480 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 11, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Proman 500 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 12, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Leimay 200 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 13, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Mancolaxyl lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 14, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Carial Star 500 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 15, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Moncut 460 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 16, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Globaztar AZT 250 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 17, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Proteus 110 OD lub równoważny
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 18, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Carnadine 200 SL lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 19, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Amigo lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 20, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Select Super 120 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 21, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Sencor Liquid 600 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 22, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Spuma lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 23, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Toprex 375 SC lub równoważny
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 24, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Nurelle D 550 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 25, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Dursban 480 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 26, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Cyperkill Max 500 EC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 27, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Propulse 250 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 28, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Globagran 480 SL lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 29, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Karate Zeon 050 CS lub równoważny
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 30, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Goltix-S 700SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 31, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Venzar 80 WP lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 32, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Sulcotrek 500 SC lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 33, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Ikanos 040 OD lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 34, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Roundup 360 SL lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 35, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
FCA Microphos BTC lub równoważny
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 36, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Siarczan Magnezu o minimalnej zawartości MgO 16% i SO3 32%

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 37, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
ADOB PO lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 38, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Florovit lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 39, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
ADOB Mo lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 40, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Pekacid ICL Everris 0-60-20 lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 41, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Agroleaf Crop Potatoes lub równoważny
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 42, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Dr Green Ziemniak lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 43, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Dr Green Rzepak lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 44, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Dr Green Zboża lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 45, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Dr Green Kukurydza lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 46, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Dr Green Warzywa lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 47, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Dr Green Energy lub równoważny
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 48, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Dr Green Start lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 49, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Yara Kombiphos lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 50, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Yara Vita Zboże lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 51, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Agravita Mn FAST lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 51, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Agravita Mn FAST lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 52, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Agravita Zn FAST lub równoważny
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 53, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Agravita Activ 48 lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 54, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Startus Acrtiv Duo lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Uprawa kluczowa Termin dostawy
1. Puma Uniwersal 069 EW lub równoważny Litr 80 Pszenica, pszenżyto, żyto 3 dni od dnia podpisania umowy
2. Sekator 125 OD lub równoważny Litr 20 Pszenica, pszenżyto 3 dni od dnia podpisania umowy
3. Clayton Cyflux lub równoważny Litr 50 Pszenica, pszenżyto, jęczmień Od dnia podpisania umowy do 5 kwietnia 2020 roku
4. Praktis lub równoważny Litr 150 Pszenica Od dnia podpisania umowy do 5 kwietnia 2020 roku
5. Flipper lub równoważny Litr 20 Nie dotycz Od dnia podpisania umowy do 5 kwietnia 2020 roku
6. Stabilna 750 SL lub równoważny Litr 200 Pszenica, żyto, owies Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
7. Moddus 250 SC lub równoważny Litr 20 Pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
8. Cerone 480 SL lub równoważny Litr 10 Jęczmień, żyto, pszenżyto, pszenica, Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
9. Arcade 880 EC lub równoważny Litr 60 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2020 roku
10. Command 480 EC lub równoważny Litr 60 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2020 roku
11. Proman 500 SC lub równoważny Litr 60 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2020 roku
12. Leimay 200 SC lub równoważny Litr 130 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2020 roku
13. Mancolaxyl lub równoważny Kilogramy 1800 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2020 roku
14. Carial Star 500 SC lub równoważny Litr 220 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 10 maja 2020 roku
15. Moncut 460 SC lub równoważny Litr 45 Ziemniak Do 3 dni od dnia podpisania umowy
16. Globaztar AZT 250 SC lub równoważny Litr 480 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
17. Proteus 110 OD lub równoważny Litr 400 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
18. Carnadine 200 SL lub równoważny Litr 80 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 25 kwietnia 2020 roku
19. Amigo lub równoważny Litr 1000 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
20. Select Super 120 EC lub równoważny Litr 200 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
21. Sencor Liquid 600 SC lub równoważny Litr 20 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
22. Spuma lub równoważny Litr 12 Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
23. Toprex 375 SC lub równoważny Litr 40 Rzepak Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
24. Nurelle D 550 EC lub równoważny Litr 150 Rzepak Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
25. Dursban 480 EC lub równoważny Litr 400 Rzepak Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
26. Cyperkill Max 500 EC lub równoważny Litr 70 Rzepak Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
27. Propulse 250 SC lub równoważny Litr 90 Rzepak Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
28. Globagran 480 SL lub równoważny Litr 100 Fasola Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
29. Karate Zeon 050 CS lub równoważny Litr 25 Fasola Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
30. Goltix-S 700SC lub równoważny Litr 20 Szpinak Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
31. Venzar 80 WP lub równoważny Kilogramy 20 Szpinak Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
32. Sulcotrek 500 SC lub równoważny Litr 120 Kukurydza Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
33. Ikanos 040 OD lub równoważny Litr 120 Kukurydza Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
34. Roundup 360 SL lub równoważny Litr 200 Kukurydza, ziemniak, marchew, burak Od dnia podpisania umowy do 5 kwietnia 2020 roku
35. FCA Microphos BTC lub równoważny Kilogramy 500 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2020 roku
36. Siarczan Magnezu o minimalnej zawartości MgO 16% i SO3 32%, granulowany, niezbrylony Kilogramy 4500 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
37. ADOB PO lub równoważny Litr 20000 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
38. Florovit lub równoważny Litr 2000 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
39. ADOB Mo lub równoważny Litr 100 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
40. Pekacid ICL Everris 0-60-20 lub równoważny Kilogramy 1225 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
41. Agroleaf Crop Potatoes lub równoważny Kilogramy 1250 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
42. Dr Green Ziemniak lub równoważny Kilogramy 600 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
43. Dr Green Rzepak lub równoważny Kilogramy 200 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2020 roku
44. Dr Green Zboża lub równoważny Kilogramy 500 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 5 kwietnia 2020 roku
45. Dr Green Kukurydza lub równoważny Kilogramy 240 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
46. Dr Green Warzywa lub równoważny Kilogramy 100 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
47. Dr Green Energy lub równoważny Kilogramy 400 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
48. Dr Green Start lub równoważny Kilogramy 1000 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 5 kwietnia 2020 roku
49. Yara Kombiphos lub równoważny Litr 800 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 5 kwietnia 2020 roku
50. Yara Vita Zboże lub równoważny Litr 200 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2020 roku
51. Agravita Mn FAST lub równoważny Litr 1000 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
52. Agravita Zn FAST lub równoważny Litr 1000 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
53. Agravita Activ 48 lub równoważny Kilogramy 160 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
54. Startus Acrtiv Duo lub równoważny Litr 1000 Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020 roku
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia równoważnego do wskazanego powyżej.

Dla zadań 1-34: Zamawiający uzna preparat za równoważny, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży:
1. Treść etykiety rejestracyjnej zaoferowanego preparatu równoważnego, która będzie odpowiadać treści etykiety rejestracyjnej preparatu wymienionego z nazwy handlowej w następującym zakresie:
- rodzaju i ilości substancji czynnej (w przypadku zaproponowania preparatu równoważnego ilość substancji czynnej, zawartej w preparacie równoważnym nie może być mniejsza niż ilość substancji czynnej zawartej w preparacie wymienionym z nazwy handlowej);
- formulacji;
- zakresu stosowania (rodzaju zarejestrowanej uprawy kluczowej)
2. Środek równoważny będzie dopuszczony do stosowania, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Dla zadań 35-54: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, oraz zastosowanie produktów równoważnych, tj. produktów innych niż opisane powyżej z zastrzeżeniem, by ich parametry jakościowe i cechy (określone w jednym z następujących dokumentów: ulotce informacyjnej, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji sprawozdaniu z badań lub ateście, karcie technologicznej, certyfikacie WE, etykiecie z deklaracją WE, COA lub karcie charakterystyki) były co najmniej takie same, jak parametry i cechy produktów opisanych powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się