Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, rękawic i opatrunków specjalistycznych dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, rękawic i plastrów dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.
Część (Pakiet) nr 1: Sprzęt jednorazowy
Część (Pakiet) nr 2: Opatrunki
Część (Pakiet) nr 3: Rękawiczki
Część (Pakiet) nr 4: Opatrunki specjalistyczne
Przybliżone zapotrzebowanie zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2020 | 13:45


» Lokalizacja

Mogileńska 42
Poznań 61-044
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Mogileńska 42
Poznań 61-044
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się