Dostawa nawozów mineralnych do COBORU, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, w I półroczu roku 2020

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ ( strona 26-31 SIWZ ).
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy nawozów mineralnych do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, pow. Mielec.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy nawozów mineralnych do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-716 Orły, pow. Jarosław.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy nawozów mineralnych do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny W Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowym Lublińcu, ul. Doświadczalna 4, 37-611 Cieszanów, powiat Lubaczów

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy dostawy nawozów mineralnych do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, 38-450 Dukla

Dostarczone nawozy mineralne winny być dopuszczone do obrotu w Polsce w 2020 roku.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych dla poszczególnych zadań w wymaganych terminach realizacji dostaw, wraz z rozładunkiem nawozów.
Okres realizacji zamówienia nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2020r.; termin realizacji dostawy – najpóźniej do 4 dni od dnia złożenia zamówienia; realizacja zamówienia w krótszym terminie podlega ocenie punktowej określonej w pkt. XIV.3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Podzamcze 2
Przecław 39-320
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu
ul. Podzamcze 2
Przecław 39-320
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się