wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych:
• Gmina Choroszcz: Gajowniki (48,11 ha); Izbiszcze (83,48 ha); Ogrodniki (24,79 ha); Oliszki (38,55 ha); Ruszczany (17,64 ha); Zaczerlany (18,86 ha); Zaczerlany Kolonia (13,21 ha);
• Gmina Juchnowiec Kościelny: Baranki (79,39 ha); Bogdanki (29,02 ha); Brończany (24,12 ha); Hermanówka (203,63 ha); Hołówki Duże (79,16 ha); Hołówki Małe (33,77 ha); Janowicze (81,45 ha); Janowicze Kolonia (9,98 ha); Juchnowiec Kościelny (26,87 ha); Klewinowo (60,83 ha); Koplany (55,29 ha); Koplany Folwark (36,58 ha); Pańki (31,16 ha); Rumejki (59,61 ha); Simuny (57,41 ha); Szerenosy (130,27 ha); Złotniki (42,50 ha);
• Gmina Dobrzyniewo Duże: Chraboły (125,93 ha); Dobrzyniewo Kościelne (4,69 ha); Rybaki (2,95 ha); Krynice (67,13 ha); Nowosiółki (14,54 ha); Szaciły (52,31 ha);
• Gmina Wasilków: Katrynka (10,68 ha); Rybniki (50,26 ha); Studzianki (62,53 ha); Zapieczki (1,93 ha);
• Gmina Supraśl: Ciasne (291,38 ha); Henrykowo (26,51 ha); Cieliczanka (78,64 ha); Sokołda (8,25 ha); Supraśl (7,77 ha); Krasne-Ciasne (7,28 ha);
• Gmina Suraż: Końcowizna (5,78 ha); Kowale (43,68 ha); Rynki (53,44 ha); Zawyki Ferma (1,55 ha); Zimnochy Susły (12,46 ha);
• Gmina Turośń Kościelna: Baciuty (78,10 ha); Borowskie Gziki (98,13 ha); Borowskie Olki (36,23 ha); Borowskie Wypychy (4,88 ha); Borowskie Cibory (6,46 ha); Barszczówka (3,10 ha); Borowskie Żaki (85,52 ha); Chodory (90,79 ha); Czaczki Wielkie (98,75 ha); Dobrowoda (55,63 ha); Dołki (128,92 ha); Iwanówka (12,17 ha); Juraszki (14,51 ha); Lubejki (33,96 ha); Turośń Kościelna (267,58 ha); Turośń Dolna (157,23 ha);
• Gmina Czarna Białostocka: Ponure (18,62 ha);
• Gmina Łapy: Gąsówka Osse Bagno (81,14 ha); Płonka Kościelna (78,92 ha); Płonka Strumianka (104,69 ha);
• Gmina Gródek: Słuczanka (67,94 ha); Straszewo (8,91 ha); Narejki (36,43 ha); Chomontowce (55,68 ha); Wierobie (168,85 ha)

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla niektórych obrębów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ.


1.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej dwuletniej bezpłatnej gwarancji serwisu gwarancyjnego licząc od dnia następnego po podpisaniu końcowego protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do bezpłatnego usuwania (w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego) nieujawnionych w czasie odbioru prac ewentualnych usterek powstałych w trakcie sporządzania dokumentacji.
1.2. Powierzchnia opracowania obejmuje szacunkowo 4008,51 ha gruntów oznaczonych w ewidencji jako Ls.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Borsucza 2
Białystok 15-569
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Białostockiego
Borsucza 2
Białystok 15-569
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się