sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.
2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 24457000-2 środki grzybobójcze, 24455000-8 środki odkażające, 33631600-8 środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się