przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej:

Część 1 Kurs dla nauczycieli: Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych
• Liczba godzin: 8
• Termin realizacji: marzec - kwiecień 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym
• Ilość osób: 7
• Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. A. Mickiewicza 1 - Kurs przeprowadzany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Zabezpieczenie sali na kurs leży po stronie Zamawiającego.
• Celem kursu jest zapoznanie uczestników z techniką hybrydową w pojazdach samochodowych.
• Zakres tematyczny kursu:
 Źródła energii elektrycznej w pojazdach hybrydowych
 Właściwości baterii elektrycznych
 Wewnętrzna rezystancja baterii
 Wpływ temperatury na parametry baterii
 Ładowanie, rozładowywanie i cykl życia baterii
 Kondensatory w układach hybrydowych
 Tranzystorowe układy przełączające
 Sterowanie silnikiem elektrycznym
 Hamowanie odzyskowe
 Pojazdy hybrydowe – wiadomości wstępne
 Podział samochodów hybrydowych
 Mikrohybryda
 Półhybryda
 Pełna hybryda
 Plug-in hybride
 Rodzaje napędu hybrydowego
 Napęd hybrydowy równoległy
 Napęd hybrydowy szeregowy
 Napęd hybrydowy szeregowo-równoległy
 Szeregowo-równoległy szeregowy układ hybrydowy
 Funkcja E-boost
 Funkcja Start-stop
 Toyota Hybride System – THS I, THS II, THSIII
 Budowa i zasada działania
 Akumulator wysokonapięciowy
 Inwerter
 Konwerter
 Silnik elektryczny
 Generator
 Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów TSD
 Zasady bezpieczeństwa podczas prac serwisowych

Efektem odbycia kursy będzie nabycie kompetencji zgodnie z zastosowaniem 4 etapów. Po osiągnięciu etapów kursu i nabyciu kompetencji uczestnicy otrzymają certyfikat kompetencji. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania materiałów szkoleniowych dla uczestników, zapewnienia ubezpieczenia NNW na kwotę co najmniej 5000 zł dla każdego uczestnika, a także przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego osiągnięte kompetencje.


Część 2 Kurs dla nauczycieli: Bezpośredni wtrysk benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S
• Liczba godzin: 8
• Termin realizacji: marzec - kwiecień 2020 r. , w terminach ustalonych z Zamawiającym
• Liczba osób: 7
• Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. A. Mickiewicza 1 - Kurs przeprowadzany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Zabezpieczenie sali na kurs leży po stronie Zamawiającego.
• Celem kursu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania bezpośredniego wtrysk benzyny w silnikach FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S.
• Zakres tematyczny kursu:
 Wprowadzenie do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny
 Budowa diagnostyka i zasada działania układu Motronic MED
 Zasada działania układu sterowania
 Budowa oraz funkcje
 Sterowanie bezpośrednim wtryskiem paliwa
 Dawkowanie paliwa – wtrysk
 Podstawowy tryb wtrysku paliwa
 Tryb specjalny – wstępne podgrzewanie katalizatora
 Tryb specjalny - pełnego obciążenia
 Elektroniczny systemem chłodzenia silnika
 Sterowanie ukierunkowanym dopływem powietrza
 Sterowanie podciśnieniem serwomechanizmu hamulca
 Sterowanie układem zapłonowym
 Sterowanie zmiana geometrii kolektora dolotowego oraz faz rozrządu
 Układ oczyszczania spalin
 Czujnik 2 temperatury powietrza zasysanego w filtrze powietrza
 Czujnik ciśnienia serwomechanizmu hamulca
 Potencjometr recyrkulacji spalin
 Potencjometr zaworów klapowych kolektora dolotowego
 Czujnik wysokiego ciśnienia paliwa
 Czujnik temperatury spalin
 Sonda NOx
 Konkurencyjne rozwiazania silników z bezposrednim wtryskiem benzyny Mitsubishi – GDI, Ford, Mazda, Volvo – EcoBoost, Citroen, Peugeot –HPI, BMW - THP (Turbo High Pressure), Audi FSI z układem Valvelift, Toyota - D-4 (Direct injection 4 – stroke gasoline engine), Toyota/Lexus - D-4S (Direct injection 4-stroke gasoline Superior version)
 Typy pomp wysokiego ciśnienia
 Problemy serwisowe

Efektem odbycia kursy będzie nabycie kompetencji zgodnie z zastosowaniem 4 etapów. Po osiągnięciu etapów kursu i nabyciu kompetencji uczestnicy otrzymają certyfikat kompetencji. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania materiałów szkoleniowych dla uczestników, zapewnienia ubezpieczenia NNW na kwotę co najmniej 5000 zł dla każdego uczestnika, a także przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego osiągnięte kompetencje.


Część 3 Kurs operatora wózka widłowego – rozszerzony - dla uczniów
Cel kursu – uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym następujących typów: naładowane, unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe, specjalne oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem,

• Liczba godzin: min. 52 h teorii, min. 60 h praktyki; ł, 112 h x 2 ed
• Termin realizacji: I edycja – marzec – czerwiec 2020 r., II edycja - marzec – czerwiec 2021 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym
• Liczba osób: 10 osób ( w ramach każdej edycji); w ramach kursu realizowane będą dwie edycje łącznie 20 osób.
• Miejsce realizacji: zajęcia teoretyczne - Zespól Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2, zajęcia praktyczne – plac manewrowy na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego zapewniony przez Wykonawcę; poza godzinami lekcyjnymi. Godziny realizacji kursu uwzględniać będą potrzeby uczniów.
• Zakres:
 program kursu będzie zgodny z obowiązującym programem z Urzędu Dozoru Technicznego,
 Wykonawca zapewnia sprzęt w trakcie zajęć oraz dostęp do placu manewrowego na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w celu realizacji zajęć praktycznych,
 po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny przez egzaminatora z odpowiednimi uprawnieniami,
 zostanie zorganizowany i przeprowadzony egzamin zewnętrzny państwowy przed komisją UDT,
 każdy uczestnik po zakończeniu kursu i po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego końcowego otrzyma certyfikat UDT,
 do prowadzenia kursu zapewniony zostanie instruktor z odpowiednimi uprawnieniami ponieważ egzamin przed UDT
 Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie.
- Wykonawca zapewni poczęstunek, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, ubezpieczenie NNW uczestników, obiad na zajęciach teoretycznych (zupa, II danie, sok owocowy) o łącznej wartości kalorycznej odpowiadającej posiłkowi dorosłego człowieka) oraz koszty egzaminu UDT i niezbędnych badań lekarskich.
Zamawiający zapewnia salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych – w budynku Zespołu Szkół nr 3 (ZS nr 3), ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Św.
Uczestnikami kursu będą uczniowie ZS nr 3, którzy osiągną pełnoletniość do czasu egzaminu UDT.


Część 4 Kurs Oscyloskop w praktyce warsztatowej dla uczniów
• Liczba godzin: 8 h ( w ramach każdej z edycji); 2 edycje – 16 godzin
• Termin realizacji: marzec - maj 2020 r., w terminach ustalonych z Wnioskodawcą
• Liczba osób: 15 osób ( w ramach każdej edycji); w ramach kursu realizowane będą dwie edycje łącznie 30 osób.
• Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1
Celem kursu jest zwiększenie kompetencji w praktycznej obsłudze oscyloskopu.
• Zakres tematyczny kursu:
 Wstęp, Parametry oscyloskopów cyfrowych. Dobór urządzenia do potrzeb serwisowych. Ręczny oscyloskop warsztatowy DM-1. Budowa i obsługa urządzeń oscyloskopowych zintegrowanych z testerem diagnostycznym, CDIF/2 firmy Axes System, KTS 570 firmy BOSCH, Vision firmy Magneti Marelli, Specjalistyczne systemy diagnostyczne: FSA 720 firmy BOSCH, Urządzenia laboratoryjne, Przewody ekranowane, sondy oscyloskopowe z rozszerzeniem zakresu napięcia, złącza i styki pomiarowe
 Analiza sygnałów: napięcie AC/DC, prąd AC/DC, częstotliwość, przebiegi okresowe i nieokresowe, sygnał analogowy, sygnał cyfrowy, próbkowanie.
 Przykładowe przebiegi oscyloskopowe: Czujniki prędkości megnetoindukcyjne i halla, Czujniki położenia- potencjometry, Przepływomierze masowe powietrza, Czujniki ciśnienia, Sondy Lambda, Elementy wykonawcze: siłowniki biegu jałowego, zaworyr EGR, regulatory ciśnienia doładowania, zawory regulacji wysokiego ciśnienia w szynie Rail CR, Sieci transmisji danych LIN, CAN
 Ćwiczenia praktyczne: Podłączenie i obsługa oscyloskopu warsztatowego DM-1, Obsługa oscyloskopu w systemie CDIF/2, Praca na urządzeniach formy Bosch, KTS 570, FSA 720, Obsługa funkcji oscyloskopu w systemie Magneti Marelli Vision, Obsługa i możliwość przeprowadzenia badań na własnym urządzeniu
 Podsumowanie
Wykonawca organizuje i przeprowadza egzamin kompetencji dla uczestników kursu, a następnie wydaje certyfikaty kompetencji.
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla Uczestników na kwotę nie niższą niż 5000 zł dla każdego uczestnika. Zamawiający udostępni celem przeprowadzenia zajęć sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1.


Część 5 Kurs Sieci transmisji danych w pojazdach samochodowych dla uczniów
• Liczba godzin: 8 h x 2 ed.
• Termin realizacji: : marzec - maj 2020 r. w terminach ustalonych z Wnioskodawcą
• Liczba osób: 15 osób x 2 ed.
• Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1
Celem kursu jest zapoznanie uczniów z ideą i zasadą działania sieci CAN / LIN opartą na praktycznym diagnozowaniu oraz symulowaniu usterek przy użyciu urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.
• Zakres:
 Cel stosowania sieci transmisji danych
 topologia sieci transmisji danych
 elementy składowe sieci transmisji danych
 ramki transmisji danych w magistralach
 błędy transmisji i ich konsekwencje
 usterki sieci transmisji oraz ich naprawa (diagnostyka przy pomocy oscyloskopu)
 Wykonawca organizuje i przeprowadza egzamin kompetencji dla uczestników kursu, a następnie wydaje certyfikaty kompetencji.
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla Uczestników na kwotę nie niższą niż 5000 zł dla każdego uczestnika. Zamawiający udostępni celem przeprowadzenia zajęć sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1.


Część 6 Kurs SEP dla uczniów
Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu SEP, którego celem jest uzyskanie uprawnień do 1kV do pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń i sieci elektroenergetycznych.
• Liczba godzin: 30
• Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. w terminach ustalonych z Wnioskodawcą
• Liczba osób: 4
• Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1
• Zakres:
 zasady postępowania przy tworzeniu sieci i obsłudze instalacji i urządzeń
 tworzenie przyłączeń instalacji i urządzeń
 zasady konstrukcji i działania oraz warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji
 zasady prac kontrolnych i pomiarowych
 przepisy dotyczące prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla Uczestników, obiad na zajęciach teoretycznych i praktycznych (zupa, II danie, sok owocowy) o łącznej wartości kalorycznej odpowiadającej posiłkowi dorosłego człowieka oraz opłaca i organizuje egzamin SEP, którego celem jest uzyskanie uprawnień do 1kV do pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Zamawiający udostępni celem przeprowadzenia zajęć sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1. W kursie wezmą udział osoby pełnoletnie.


Część 7 Kurs certyfikacyjny potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych dla nauczycieli
• Cel kursu: nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych
• Liczba godzin: 24 h/1 grupa; łącznie 3 grupy x 5 osób
• Termin realizacji: styczeń 2020 – grudzień 2020, w terminach ustalonych z Wnioskodawcą
• Miejsce realizacji: na terenie województwa świętokrzyskiego
• Liczba osób: 15 – nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św.

• Zakres:
 Trening Umiejętności Społecznych
-podstawowe założenia (wg Goldsteina)
-cele indywidualne i grupowe
-rola terapeutów
-podstawowe założenia organizacyjne tj. liczba uczestników/czas trwania/częstotliwość sesji.
 Dobór do grupy
-główne trudności przejawiane przez dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera)
-dostosowanie form terapii do potrzeb dzieci
 Organizacja zajęć
-umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS
-plany zajęć
-narzędzia do pracy z grupą
-określenie systemów motywacyjnych
-określenie zasad panujących na grupie oraz ich wprowadzenie i egzekwowanie
-wyznaczenie celów indywidualnych i grupowych
-współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników
-zasady reagowania w sytuacji występowania zachowań trudnych
-dostosowanie form pracy do specyfiki grupy
− Praca w grupach
• Egzamin: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu stanowiącego podstawę do wydania certyfikatu o ukończeniu szkolenia oraz potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Sandomierska 26A
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26A
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się