Dostawa nabiału i produktów mleczarskich dla Publicznej szkoły Podstawowej nr 12, Przedszkola nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 9, nr 10, nr 11, nr 15, nr 18 oraz Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli i Miejskiego Żłobka Integracyjnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału i produktów mlecznych (mleczarskich) w okresie 3 miesięcy dla Publicznej szkoły Podstawowej nr 12, Przedszkola nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 9, nr 10, nr 11, nr 15, nr 18 oraz Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli i Miejskiego Żłobka Integracyjnego. Opisane przez Zamawiającego ilości mają charakter orientacyjny – Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie z wyprzedzeniem i rozliczał się po cenach jednostkowych. Dostawa każdorazowo winna być realizowana między godziną 6:30 a 7:00 w dzień roboczy. Harmonogram dostaw zostanie ustalony z Dyrektorami jednostek obsługiwanych po wyborze wykonawcy. Po wyborze wykonawcy Zamawiający ustali gdzie wnoszone winny być zakupione towary. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku – „opis przedmiotu zamówienia”.
Skład wszystkich zaoferowanych wyrobów powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przy znaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach(Dz.U. z 2016r. poz. 1154)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Jana Pawła II 25A
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nabiał

» Dane nabywcy

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Al. Jana Pawła II 25A
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się